петък, 21 февруари 2014 г.

Спорт и политика

Олимпиада Сочи курьезАктивните и пасивните политици в Сочи

Олимпийски игри 2012 в Лондон

Спортни новини