четвъртък, 2 август 2012 г.

Тенис на маса


Тенис на маса
Тенис на маса е спорт, който се играе от двама или четирима играчи. Състезателите  удрят пинг-понг топче с помощта на уреди, наречени хилки.
Играе се на специална тенис маса, правоъгълна, с дължина 2.74 м, ширина 1,525 м и височина 76 см. Масата е разделена посредата от мрежа.
Мрежата трябва да е висока 15,25 см, както и да излиза извън масата на 15,25 см от двете страни на самата маса.
Целта на играча или играчите да не позволят на топчето да докосне повече от един път от тяхната  страна на масата и да го върнат, така че то да тупне повече от един път в срещуположната страна на масата или, ако докосне само веднъж, другият играч да не може да го върне обратно.
Топчето за пинг-понг трябва да е със сферична форма с диаметър 40мм и тегло - 2,7 г.Топчето може да бъде от всякакъв материал,който дава равномерно отскачане от 22 до 24 см на стандартно топче, пуснато от височина 30,5 см.
Играчът, който удря топчето пръв, изпълнява действие наречено сервис. Топката трябва да бъде ударена от сервиращия така, че първо да докосне неговото игрално поле и след това да мине над мрежата и да докосне полето на посрещащия сьстезател.
Обикновено преди да започне играта, се тегли жребий, в който печелившият избира поле или сервис.
Отделните етапи на тенис на маса се нарича гейм. Гейм се печели, когато играч или двойка играчи достигнат първи 11 точки; ако се получи резултат 10 на 10, печели този, който първи вземе 2 точки.
  
Правила за изпълнение на сервис в тениса на маса според ITTF, Международната Федерация по тенис на маса:

Подаването започва, след като топката се постави на дланта на свободната ръка, която трябва да бъде неподвижна, отворена и изопната, със събрани пръсти и свободен палец.Свободната ръка по време на контакта с топката при сервиса трябва да е през цялото време над нивото на игралната повърхност.
След това подаващият само с помощта на свободната ръка подхвърля топката минимум 16,5 см нагоре, без да  придава въртеливо движение, така че тя трябва да се издигне в рамките на ъгъл не по-голям от 30 градуса, измерен от вертикала.
Топката трябва да бъде ударена от сервиращия при падането си, така че първо да докосне неговото игрално поле и след като премине над или около мрежата, да докосне полето на посрещащия сьстезател.
При игра на двойки топката трябва първо да докосне полуполето на сервиращия и след това полуполето на посрещащия.
Ако при опит за подаване сервиращият пропусне да удари топката, той губи точка.
При изпълнение на началния удар, топката трябва да се намира зад крайната линия на полето на сервиращия и от вътрешната страна на мисленото продължение на страничната линия.
Сервиращият е отговорен за правилното изпълнение на началния удар по начин, даващ възможност на съдията или неговия помощник да прецени, че сервиращият се съобразява с правилата за добро изпълнение на началния удар.
Съдията има право и може при първия случай в дадена среща, при който има съмнение относно правилността на изпълнен сервис, да спре играта и предупреди сервиращия, без да отсъжда точка, освен в случаите, когато има назначен помощник-съдия, следящ за правилното изпълнение на началните удари.
При всеки следващ случай в същата среща, когато отново съществува съмнение относно правилното изпълнение на сервиса от същия състезател, поради същата или друга причина, състезателят ще загуби точка.
Когато е  ясно, че сервиращият не се съобразява с изискванията за правилно изпълнение на сервиса, тогава той няма да бъде предупреден, а направо ще загуби точка както при първия, така и при всеки следващ случай.
Изключение да не се изисква точно спазване на изискванията за изпълнение на сервиса може да има, ако преди започване на играта съдията бъде уведомен, че поради физически недъг даден състезател е възпрепятстван да се съобразява с посочените изисквания.
Сервис се повтаря, ако при удара на играча към посрещащия топчето докосне мрежата и чак тогава влезе в полето на посрещащия. Ако стане така, сервисът се нарича "нов".
  
Термини:

Форхенд и бекхенд са термини в  тенис на маса и тенис на корт. Форхенд е се нарича и "забивка" с лицевата страна на ракетата. При форхенд (forehand) замахът е по-широк, затова ударът има повече сила и топчето се движи по-бързо. Има и термин "форхенд страна", което значи лицевата страна на ракетата.
При бекхенд ръката е свита в лакътя пред тялото и ударът обикновено е от страната на неиграещата ръка.
Обратният китайски бекхенд (RPB, reverse penhold backhand) използва задната страна на ракетата, а правият китайски бекхенд се извършва с лицевата  страна.
  
Горното въртене на топчето се нарича топспин, долното се нарича подсичане или даунспин, а страничното се нарича сайдспин.
  
Флипът е удар по топчето близо до мрежата, при което ракетата извършва късо, ветрилообразно движение. Лобирането е техника за посрещане на мощно забити топки далеч от масата, при което ръката плавно се придвижва нагоре и напред, а резултатът е висока парабола.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Олимпийски игри 2012 в Лондон

Спортни новини